FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor om försäkringsförmedlare. Om du inte hittar svaret på det du undrar över är du välkommen att kontakta oss på 08-545 165 80 eller stockholm@osseen.se.

Vad är en försäkringsförmedlare?

En försäkringsförmedlare är en rådgivare inom försäkringsområdet som står under direkt kontroll av Finansinspektionen. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet som kontrollerar landets försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. För att få verka som försäkringsförmedlare i Sverige har Finansinspektionen tagit fram direktiv för hur förmedlarna ska bedriva sin verksamhet. Vi på Osséen följer självklart dessa direktiv.

Hur arbetar en försäkringsförmedlare?

Som försäkringsförmedlare arbetar vi på uppdrag av våra uppdragsgivare och presenterar ett urval av försäkringslösningar utifrån en uppgjord överenskommelse. Uppdragsgivaren beslutar sedan, i samråd med oss, vilken försäkringslösning som passar bäst för verksamheten.

Efter det placerar och sköter vi försäkringen och informerar kunden vid förändringar eller andra tillfällen när det behövs. Dessutom erbjuder vi en helhetsservice, kontakta oss på 08-545 165 80 eller stockholm@osseen.se så berättar vi mer.

Hur får en försäkringsförmedlare betalt?

För dig som uppdragsgivare är det ingen skillnad i kostnad att anlita en försäkringsförmedlare jämfört med att köpa försäkringen direkt av ett försäkringsbolag. Hjälpen du får att hitta rätt försäkringsskydd för din verksamhet kostar dig alltså ingenting extra.

Men hur tjänar vi som försäkringsförmedlare pengar då? Jo, förmedlaren får i de flesta fall sin ersättning som provision inkluderad i försäkringspremien. Ersättningen omfattar vårt arbete med förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kundkontakter – arbetsuppgifter som annars måste utföras av försäkringsbolaget.

Det händer också att uppdragsgivare och förmedlare kommer överens om ersättning i annan form som då faktureras direkt från försäkringsförmedlaren. I dessa fall aviserar försäkringsbolaget försäkringen med nettopremie.

Vad är en förmedlarfullmakt?

En förmedlarfullmakt är det arbetsredskap vi som försäkringsförmedlare behöver för att kunna utföra vårt uppdrag. Förmedlarfullmakten är nödvändig för att vi ska kunna företräda våra uppdragsgivare gentemot försäkringsbolagen. Utan en förmedlarfullmakt får vi varken offerter eller information – med andra ord kan vi inte genomföra/uppfylla vårt uppdrag.

Genom att låta oss på Osséen sköta om och hjälpa till med dina försäkringar kan du känna dig trygg eftersom vi ser till att du alltid har rätt försäkring till rätt pris.

Hittar du inte svaret på din fråga? Välkommen att kontakta oss.