Våra tjänster

Vi på Osséen förmedlar skaderelaterade försäkringslösningar till företag, fastighetsägare och industrier. Det viktigaste för oss är att varje dag arbeta för ditt bästa – att se till att din verksamhet har det optimala försäkringsskyddet om det skulle hända något.

Med oss får du en erfaren och pålitlig partner som dessutom är helt fristående, med andra ord inte knuten till något försäkringsbolag. Det betyder att vi alltid tar fram den bästa lösningen för just din verksamhet.

Här under kan du läsa exempel på vad som ingår i vårt uppdrag:

l

Upphandling

Våra förmedlare har lång erfarenhet av upphandlingar. Vi hjälper dig att jämföra premier, omfattning, villkor och självrisker för att du ska få bästa möjliga försäkringsskydd utifrån omfattning och pris. Det gäller både vid nytt uppdrag och med jämna mellanrum vart 3:e-5:e år.

Löpande försäkringsservice

Vi svarar på frågor kring ditt försäkringsskydd och ser till att skyddet alltid är uppdaterat utifrån företagets behov.

Hjälper till vid skadehändelser

Som kund och försäkringstagare kan du alltid kontakta Osséen i alla skeden kring ett skadeärende. Vi hjälper bland annat till att underlätta för kommunikationen mellan dig och försäkringsgivaren. Och precis som i upphandlingsprocessen representerar vi alltid dig som kund i första hand.

En kontakt

Oavsett vad du behöver hjälp med och vilket försäkringsbolag du har kan du alltid kontakta oss och räkna med snabb service.

Några av våra arbetsområden

Försäkringar för fastighetsägare

Försäkringar för fastighetsägare

Vi hjälper dig som är fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) att värdera dina fastigheter enligt försäkringsbranschens standard (FKB-värdering). Utifrån det tar vi fram en anpassad lösning som ger ett fullgott skydd om något skulle hända. Vi ger dig också råd i försäkringsrelaterade ärenden vid renoveringar, om- och tillbyggnader.

Genom regelbunden kontakt ser vi till att underlaget för ditt försäkringsskydd alltid är uppdaterat. I de fall det krävs genomförs riskbesiktning av auktoriserad riskingenjör.

Försäkringar för bostadsrättsföreningar

Vi förmedlar försäkringar från alla försäkringsbolag på marknaden som kan erbjuda fastighetsförsäkringar för bostadsrättsföreningar.

Men behoven kan variera mycket från förening till förening, bland annat beroende på skaderesultat, byggnadsår, renoveringsår och eventuella önskemål om att använda egna entreprenörer vid skador. Därför kan det vara bra att anlita en specialist på bostadsrättsförsäkring för att få rätt försäkringsskydd för just er. Förutom att vi hjälper er att hitta rätt försäkring, fungerar vi också som ett stöd i frågor kring fastighetsförsäkring, skadeärenden m.m.

En stor del av vårt uppdrag gentemot en bostadsrättsförening innebär även att utbilda styrelsemedlemmar, förvaltare och andra berörda inom försäkringsområdet (skadeförebyggande information, hantering av skadeärenden och rådgivning vid renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader).

Läs mer

Försäkringar för bostadsrättsföreningar
Företagsförsäkringar

Företagsförsäkringar

Alla företag är utsatta för risker idag. Men riskerna ser olika ut från företag till företag. Därför är det viktigt att ha rätt försäkringsskydd om något skulle hända.

Vi på Osséen kan sakförsäkringar utan och innan. Hos oss får du kvalificerad rådgivning i försäkringsfrågor och utifrån våra noggranna riskanalyser utformar vi en företagsförsäkring som är anpassad och optimerad utifrån dina behov. Genom att låta oss ta hand om försäkringsskyddet kan du som företagare lägga mer tid på att få din verksamhet att växa och bli ännu mer lönsam.

Kontakta oss

Motor- och transportförsäkring

Som förmedlare av motorrelaterade försäkringar lägger vi stort fokus på att förenkla för dig som försäkringstagare. Vi har lång erfarenhet av motor- och transportförsäkringar och utvecklar ständigt våra rutiner när det gäller skadeförebyggande information och analys av skaderesultat för att säkerställa en effektiv premie.

Med oss som förmedlare kan du vara säker på att du alltid får rätt försäkringsskydd till rätt premie, samtidigt som vi gör det enklare att hantera försäkringsskyddet när du köper nya fordon.

Transporterar du med bil, järnväg, båt eller flyg? Då har du som transportör alltid ett begränsat ansvar. Vi hjälper dig att säkra rätt försäkringsskydd under de delar av transporten som du ansvarar för.

Kontakta oss

Motorförsäkring och transportförsäkring
Personalförsäkringar

Personalförsäkringar

Behöver du försäkringar till dina medarbetare? Då kan vi hjälpa dig. Osséen erbjuder prisvärda försäkringsprodukter inom bland annat områdena tjänstereseförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Kontakta oss

Några av våra arbetsområden

Försäkringar för fastighetsägare

Försäkringar för fastighetsägare

Vi hjälper dig som är fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) att värdera dina fastigheter enligt försäkringsbranschens standard (FKB-värdering). Utifrån det tar vi fram en anpassad lösning som ger ett fullgott skydd om något skulle hända. Vi ger dig också råd i försäkringsrelaterade ärenden vid renoveringar, om- och tillbyggnader.

Genom regelbunden kontakt ser vi till att underlaget för ditt försäkringsskydd alltid är uppdaterat. I de fall det krävs genomförs riskbesiktning av auktoriserad riskingenjör.

Fastighetsförsäkring för bostadsrättsförening

Försäkringar för bostadsrättsföreningar

Vi förmedlar försäkringar från alla försäkringsbolag på marknaden som kan erbjuda fastighetsförsäkringar för bostadsrättsföreningar.

Men behoven kan variera mycket från förening till förening, bland annat beroende på skaderesultat, byggnadsår, renoveringsår och eventuella önskemål om att använda egna entreprenörer vid skador. Därför kan det vara bra att anlita en specialist på bostadsrättsförsäkring för att få rätt försäkringsskydd för just er. Förutom att vi hjälper er att hitta rätt försäkring, fungerar vi också som ett stöd i frågor kring fastighetsförsäkring, skadeärenden m.m.

En stor del av vårt uppdrag gentemot en bostadsrättsförening innebär även att utbilda styrelsemedlemmar, förvaltare och andra berörda inom försäkringsområdet (skadeförebyggande information, hantering av skadeärenden och rådgivning vid renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader).

Läs mer

Företagsförsäkringar

Företagsförsäkringar

Alla företag är utsatta för risker idag. Men riskerna ser olika ut från företag till företag. Därför är det viktigt att ha rätt försäkringsskydd om något skulle hända.

Vi på Osséen kan sakförsäkringar utan och innan. Hos oss får du kvalificerad rådgivning i försäkringsfrågor och utifrån våra noggranna riskanalyser utformar vi en företagsförsäkring som är anpassad och optimerad utifrån dina behov. Genom att låta oss ta hand om försäkringsskyddet kan du som företagare lägga mer tid på att få din verksamhet att växa och bli ännu mer lönsam.

Kontakta oss

Motorförsäkring och transportförsäkring

Motor- och transportförsäkring

Som förmedlare av motorrelaterade försäkringar lägger vi stort fokus på att förenkla för dig som försäkringstagare. Vi har lång erfarenhet av motor- och transportförsäkringar och utvecklar ständigt våra rutiner när det gäller skadeförebyggande information och analys av skaderesultat för att säkerställa en effektiv premie.

Med oss som förmedlare kan du vara säker på att du alltid får rätt försäkringsskydd till rätt premie, samtidigt som vi gör det enklare att hantera försäkringsskyddet när du köper nya fordon.

Transporterar du med bil, järnväg, båt eller flyg? Då har du som transportör alltid ett begränsat ansvar. Vi hjälper dig att säkra rätt försäkringsskydd under de delar av transporten som du ansvarar för.

Kontakta oss

Personalförsäkringar

Personalförsäkringar

Behöver du försäkringar till dina medarbetare? Då kan vi hjälpa dig. Osséen erbjuder prisvärda försäkringsprodukter inom bland annat områdena tjänstereseförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Kontakta oss