Fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar

Information om Osséens uppdrag som försäkringsförmedlare

1

Efter inkommen intresseanmälan kontaktar vi er för presentation av Osséen samt för diskussion kring föreningens nuvarande fastighetsförsäkring. Har ni särskilda önskemål om försäkringsomfattning eller rutiner vid skadehantering noterar vi detta. Vi påbörjar även arbetet med att inhämta information om ytor m.m. på de byggnader som ska försäkras.

2

Beroende på när er nuvarande fastighetsförsäkring förfaller kommer vi att föreslå en tidpunkt för påbörjan av upphandling av fastighetsförsäkringen. Innan upphandling kan påbörjas behövs ett påskrivet uppdrag från föreningsstyrelsen. Uppdraget innebär att Osséen får företräda bostadsrättsföreningen i försäkringsfrågor.

3

Då uppdraget från föreningen kommer Osséen tillhanda kommer vi att inhämta information från den nuvarande försäkringsgivaren. Från den nuvarande försäkringsgivaren får vi ta del av aktuellt försäkringsbrev, skadestatistik m.m. som behövs för att ta fram ett fullständigt underlag. Eventuella kompletteringar görs i samråd med föreningens kontaktperson vad gäller uppgifter om fastigheten.

4

Osséen gör en värdering av byggnaden/de byggnader som ska försäkras enl. försäkringsbranschens standard. Skulle felaktigheter i aktuellt underlag upptäckas eller om föreningen önskar göra ändringar i befintligt försäkringsskydd görs nödvändiga uppdateringar med nuvarande försäkringsgivare.

5

Inför förfallodagen skickas det av styrelsen godkända underlaget tillsammans med relevanta bilagor till ett flertal försäkringsbolag som kan erbjuda fastighetsförsäkring med önskad omfattning.

6

En jämförelse görs mellan de olika offerterna och en enkel presentation skickas tillsammans med respektive offert till föreningens kontaktperson. I presentationen framgår de viktigaste skillnaderna mellan de olika förslagen sett till omfattning, självrisker, försäkringsbelopp m.m. Om önskemål finns kan ansvarig förmedlare presentera offerterna i samband med styrelsemöte i bostadsrättsföreningen.

7

Efter val av försäkringsbolag och tecknande av försäkring finns Osséen tillgängliga med service under hela försäkringsperioden. Vi svarar på frågor om fastighetsförsäkring och administrerar ändringar/uppdateringar med aktuell försäkringsgivare. Utöver löpande försäkringsservice arbetar vi med skadeförebyggande information och utbildning för föreningsstyrelser.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar kring hur vi arbetar med fastighetsförsäkringar för bostadsrättsföreningar eller generella frågor kring fastighetsförsäkring? Då är du välkommen att kontakta våra kunniga förmedlare.